25 MEI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming van de voorzitters van de regio-instanties opgericht bij de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst van 20 maart 2014 de samenwerkingsovereenkomst betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt;

Gelet op het decreet van 24 april 2014 tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 februari 2022 betreffende de samenstelling van de regio-instanties opgericht bij de samenwerkingsovereenkomst die op 20 maart 2014 is gesloten tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwezenlijking van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming. - Arbeidsmarkt;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Benoemd worden, voor een hernieuwbare periode van 3 jaar, tot voorzitter:

- van de KOVA-regio-instantie Brussel: de heer Laurent SCHILTZ;

- van de KOVA-regio-instantie Waals-Brabant: de heer Jacques SPELKENS;

- van de KOVA-regio-instantie Picardisch Wallonië: de heer Philippe DELFOSSE;

- van de KOVA-regio-instantie Henegouwen-Centrum: de heer Vincenzo MARAGLIANO;

- van de KOVA-regio-instantie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT