25 MAART 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2020 tot benoeming van de leden van het Producentencollege

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikel D.74;

Overwegende dat het Producentencollege uit leden bestaat die verschillende verenigingen bedoeld in artikel D.74, § 2, vertegenwoordigen;

Gelet op de aanvraag om vervanging van de heer Roger Croe, ontslagnemend gewoon lid van het Producentencollege, als vertegenwoordiger van BAUERNBUND;

Gelet op de aanvraag om vervanging van de heer Charles Petit, ontslagnemend gewoon lid van het Producentencollege, als vertegenwoordiger van de vereniging COMEOS;

Gelet op de oproep tot kandidaten, bekendgemaakt op de website van het Waalse Gewest op 20 november 2020;

Gelet op de kandidatuur van de heer Helmuth Veiders als vertegenwoordiger van BAUERNBUND;

Gelet op de kandidatuur van de heer Sami Hemdane als vertegenwoordiger van COMEOS;

Overwegende dat de mandaten door de Waalse Regering moeten worden bekrachtigd;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De heer Helmuth Veiders wordt benoemd tot gewoon lid van het Producentencollege als vertegenwoordiger van de vereniging BAUERNBUND ter vervanging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT