24 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 14;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT EN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN BESLUITEN:

Artikel 1. In de bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid, vervangen bij het ministerieel besluit van 22 mei 2015 en gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 oktober 2015, 10 februari 2017, 1 juli 2017 en 26 maart 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. punt 1) wordt vervangen door wat volgt:

    "1) BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

    B/S-opdrachten Verloning1.1. Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken Vlaamse bouwmeester Ondersteunend personeel van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in het buitenland Adjunct van de directeur buitenland A112 Ondersteunend personeel van de vertegenwoordigers in het buitenland die belast zijn met de uitvoering van het Vlaams beleid inzake internationale samenwerking B111 1.2. Agentschap Overheidspersoneel Vlaams diversiteitsambtenaar A214 1.3. Agentschap Facilitair Bedrijf Schoonmaakpersoneel (uitvoerende functie) D111 Schoonmaakpersoneel werf- en sectorverantwoordelijke D211 Backup werf- en sectorverantwoordelijken schoonmaak D112 Cateringpersoneel (keukenhulp) D111 Cateringpersoneel (kok) D132 Cateringpersoneel (back up chef catering grote keuken) C111 Cateringpersoneel (chef catering kleine keuken) C123 Cateringpersoneel (chef catering middelgrote keuken) C211 Cateringpersoneel (chef catering grote keuken) C221 cateringpersoneel (back-up chef catering middelgrote keuken) D132 cateringpersoneel (back-up chef catering kleine keuken) D132 1.4. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen Vlaams economisch vertegenwoordiger A1 A111 Na 6 jaar effectieve of daarmee gelijkgestelde prestaties in deze...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT