24 SEPTEMBER 2020. - Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten met beperking van de risico's voortvloeiend uit de COVID-19-crisis. - Addendum

 
GRATIS UITTREKSEL

In het decreet van 24 september 2020 houdende bekrachtiging van het besluit van bijzondere machten nr. 39 van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juni 2020 dat ernaar streeft filmopnames te hervatten met beperking van de risico's voortvloeiend uit de COVID-19-crisis, bekendgemaakt in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT