24 MEI 2022. - Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 11 oktober 2016 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 24 mei 2022 dat uitwerking heeft met ingang van 15 juni 2022 worden de volgende wijzigingen in de samenstelling van de kamer voor het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep doorgevoerd:

Artikel 1. In § 2, 2°, punt c van artikel 1 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 11 oktober 2016 houdende de samenstelling van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT