23 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze zeven vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van artikel 42, § 4, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen inzake het vermoeden van erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, de artikelen 6, § 1, 1° en 7;

Overwegende dat de vennootschappen TRUYEN CommV, VANHERCK CommV, VAN VOOREN CommV, DAMS CommV, WOLFSBOSCH BV, DIERCKX CommV en HEIRLANDSHOEVE VAN DOOREN CommV opgenomen zijn in de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming;

Overwegende het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 september 2020, de volgende vennootschappen:

TRUYEN CommVOndernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0835.438.729 VANHERCK CommVOndernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0502.614.804 VAN VOOREN CommV...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT