23 MAART 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De laatste twee jaren werd ons land geconfronteerd met een ernstige sanitaire crisis ingevolge de COVID-19-epidemie.

Om te voorkomen dat onze gezondheidszorg overbelast geraakt en om de werking van het onderwijs en de economie zo normaal mogelijk te laten verlopen, heeft het Overlegcomité besloten om het dragen van een masker te verplichten in talrijke situaties waarin de fysieke nabijheid van burgers onvermijdelijk was. Deze maatregel werd tot voor kort op zeer ruime schaal toegepast.

Ingevolge de verbetering van de sanitaire situatie, heeft het Overlegcomité van 4 maart 2022 beslist om met de coronabarometer naar code geel te gaan vanaf 7 maart 2022, wat een versoepeling inhoudt van een aantal dwingende maatregelen, met inbegrip van de mondmaskerplicht in openbare ruimtes. Vanaf 7 maart 2022 is het dragen van het mondmasker derhalve alleen nog verplicht vanaf de leeftijd van twaalf jaar, in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra en in het openbaar vervoer.

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van een veiligheidsafstand van anderhalve meter blijven hoe dan ook nog steeds belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom blijft het dragen van een mondmasker nog altijd sterk aanbevolen, onder andere in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden en waarin besmetting via de lucht mogelijk is.

Aangezien de mondmaskerplicht aldus op bepaalde kritieke plaatsen blijft bestaan en sterk aanbevolen blijft in een reeks andere situaties, heeft de regering beslist om de tarifaire gunstregeling van 6 pct. met drie maanden te verlengen, met ingang vanaf de datum waarop de huidige tijdelijke tarifaire gunstregeling afloopt.

Een andere zeer belangrijke barrièrehandeling is het regelmatig desinfecteren van de handen met hydroalcoholische gels. Onze burgers hebben zich die handeling ondertussen eigengemaakt en ze vormt een eenvoudig en efficiënt middel om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Veel van de inrichtingen die terug zonder beperking of zonder specifieke sanitaire maatregel toegankelijk zijn, verzoeken hun cliënteel of bezoekers trouwens systematisch die barrièrehandeling te stellen vooraleer hun inrichting of complex te betreden.

Bijgevolg heeft de regering eveneens beslist om, net zoals voor de mondmaskers, de tarifaire gunstregeling van 6 pct. voor de hydroalcoholische gels met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT