23 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid,

Gelet op het ministerieel besluit van 23 november 2018 tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit;

Gelet op de noodzaak over te gaan tot de opheffing van de aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur bij de Directie Ondersteuning van Brussel Mobiliteit;

Op de voordracht van de Directeur generaal van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 23 november 2018 waarbij Mevrouw Kathleen DERDAELE wordt aangeduid als gesubdelegeerde ordonnateur voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT