23 AUGUSTUS 2021. - Goedkeuring van de verordening houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest van de gemeenteraad van Hemiksem

Bij besluit van 23 augustus 2021 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van Hemiksem van 16 februari 2021 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

  1. de term "eigenaar/verhuurder" zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid wordt vervangen door een eenduidige term zoals "verhuurder", "eigenaar" of "eigenaar en verhuurder";

  2. de term "wooneenheid" zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid, wordt gedefinieerd of wordt gewijzigd naar "woning";

  3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT