22 NOVEMBER 2021. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de heer secretaris-generaal Filip Boelaert van Mobiliteit en Openbare Werken, de exploitatievergunning voor een bijkomende vestiging goedgekeurd voor Rijschool Traffix.

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2512

Erkenningsdatum rijschool: 10/07/2006

Maatschappelijke zetel rijschool: Heirbaan 129, 9200 Sint-Gillis-Dendermonde

Commerciële naam rijschool: Rijschool Traffix

Exploitatievergunning van vestigingseenheid Wetteren voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2512.12

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 22/11/2021

Adres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT