22 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende verlening aan British Telecom van een machtiging voor de aanleg, een vergunning voor de exploitatie en een Natura 2000-toelating voor een telecommunicatiekabel in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

 
GRATIS UITTREKSEL

Dit besluit is genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, artikel 23, § 1, en het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden, artikel 15, § 6.

Een kopie van dit besluit kan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT