21 NOVEMBER 2022. - Nationale Orden

- Bij Koninklijk besluit van 21 november 2022 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het hierna vermeld burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde personeelsleden van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap van de Vlaamse overheid.

VOOR MEER DAN 35 JAAR DIENST

Burgerlijk Kruis 2de Klasse

- CLAES Christel, senior hoofdassistent

- GHYSELEN Lieveke, assistent

VOOR MEER DAN 25 JAAR DIENST

Burgerlijke Medaille 1° klasse:

- BUELENS Wim, adviseur-ingenieur

- BUYST Roos, hoofdmedewerker

- COLLYS Ann, senior adviseur

- DE GEYTER Carla, medewerker

- DELVAUX Inge, senior adviseur

- DEMEULENAERE Geert, hoofddeskundige

- DUFAIT Nadine, senior...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT