21 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht 'Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV'

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 januari 2021 tot ontheffing en benoeming van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV",

Op de voordracht van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De jaarlijkse vergoeding van de Regeringscommissaris bedraagt 2.500 euro. Deze vergoeding wordt driemaandelijks na vervallen termijn betaald op basis van een vierde van het jaarlijks bedrag.

De Regeringscommissaris ontvangt ook een zitpenning van 500 euro per zitting van de raad van bestuur.

§ 2. De plaatsvervanger van de Regeringscommissaris ontvangt een

zitpenning van 0 euro per zitting van de raad van bestuur waarin hij de Regeringscommissaris vervangt.

Art. 2. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde bedragen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT