21 DECEMBER 2022. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de secretaris-generaal van het departement Mobiliteit en Openbare Werken de volgende intrekkingen van erkenning van Autorijschool Dijle & Nete goedgekeurd:

Intrekking van de erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2539

Erkenningsdatum rijschool: 29/05/2007

Maatschappelijke zetel rijschool: Autorijschool Dijle & Nete

Commerciële naam rijschool: Autorijschool Dijle & Nete

Datum intrekking: 21/12/2022

Intrekking van de exploitatievergunningen van de vestigingseenheid

Stamnummer van de vestigingseenheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT