21 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, het artikel 6, § 1, elfde lid, vervangen bij de wet van 1 mei 2006 en gewijzigd bij de wet van 3 augustus 2012;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en van 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, de artikelen 122, § 1, eerste streepje, 124, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 november 2015 en 125, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 november 2015 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Besluit :

Artikel 1. Tot de effectieve leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik worden benoemd:

 1. De heer Aerts Joeri, Vrije Universiteit Brussel ;

 2. De heer Allegaert Karel, Katholieke Universiteit Leuven ;

 3. De heer Colet Jean-Marie, Université de Mons ;

 4. Mevrouw De Sutter Ann, Universiteit Gent ;

 5. De heer Deforce Dieter, Universiteit Gent ;

 6. De heer Horsmans Yves, Université catholique de Louvain en Cliniques universitaires Saint-Luc ;

 7. Mevrouw Spriet Isabel, Katholieke Universiteit Leuven en Universitair Ziekenhuis Leuven ;

 8. Mevrouw van der Werff ten Bosch Jutte, Vrije Universiteit Brussel en Universitair Ziekenhuis Brussel.

  Art. 2. Tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik worden benoemd:

 9. Mevrouw Bauduin Stéphanie, FBHAV ;

 10. De heer Bravenboer Bert, Vrije Universiteit Brussel et Universitair Ziekenhuis Brussel ;

 11. De heer Cras...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT