21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat mondmaskers en hydroalcoholische gels betreft

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Terwijl tijdens de laatste maanden van de afgelopen zomer de doelstellingen van het "zomerplan", zoals vastgesteld tijdens het Overlegcomité van 11 mei 2021, werden gehaald, is de gezondheidssituatie in ons land de laatste weken plots verslechterd, met als gevolg een meer dan aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorg.

Om te voorkomen dat onze gezondheidszorg overbelast geraakt en om de werking van het onderwijs en de economie zo normaal mogelijk te laten verlopen, heeft het Overlegcomité van 17 november 2021 besloten om het dragen van een masker vanaf de leeftijd van tien jaar in een heel aantal situaties te verplichten.

Vanaf 20 november 2021 is het dragen van het mondmasker derhalve opnieuw verplicht, onder meer in de gesloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerde collectieve vervoer, voor medische en niet-medische beroepen, in zorginrichtingen, in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden georganiseerd, in het kader van evenementen en massa-evenementen, zowel binnen als buiten en ongeacht de omvang van het evenement, in winkels en winkelcentra, in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, overheidsdiensten, openbare gebouwen en rechtbanken, in bibliotheken, speelotheken en mediatheken, in voor publiek toegankelijke ruimtes in inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector, in fitnesscentra en in gebouwen van de eredienst.

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van een veiligheidsafstand van anderhalve meter blijven evenwel hoe dan ook nog steeds belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom blijft het dragen van een mondmasker nog altijd sterk aanbevolen in alle andere dan de hierboven genoemde situaties waarin besmetting via de lucht mogelijk is.

Gezien de plotse verslechtering van deze gezondheidssituatie en het opduiken van een nieuwe variant van de ziekte (omikron-variant), heeft het Overlegcomité van 26 november 2021, met onmiddellijke ingang, een nieuwe reeks maatregelen aangenomen in het kader van een "winterpakket" en nogmaals gewezen op de verplichting een mondmasker te dragen bij indoor evenementen plaatsvinden, terwijl het dragen van een mondmasker in andere omstandigheden waarin contact tussen personen mogelijk is, sterk wordt aanbevolen.

Ondanks deze maatregelen is gebleken dat het verzadigingsniveau van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT