21 APRIL 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, gei'nterpreteerd bij de wet van I I maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van I augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van I 8 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoordineerd op I 6 maart 1968, artikel I, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van I I juli 20 I I betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel I I, § I ;

Gelet op het ministerieel besluit nr. Al/03015/39 van 6 oktober 1982;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de prive- overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512;

Overwegende

Besluit :

Artikel 1. De prive-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 39 Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 2.512, wordt uitgerust met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT