25 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Verenigde Polders van de Midden-Neet

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, artikelen 2, 6, 7;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005, 19 mei 2006, 16 juni 2006, 25 mei 2007, 7 december 2007, 12 december 2008 en 16 juli 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1958 houdende bepaling van de datum waarop de wet betreffende de wateringen en de wet betreffende de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderzones;

Overwegende dat de opheffing van inactieve polders bijdraagt tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers; dat het voorstel tot opheffing van de Verenigde Polders van de Midden-Neet hiertoe bijdraagt;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 21 mei tot en met 21 juni 2010 in de gemeente Herenthout, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 21 mei tot en met 21 juni 2010 in de gemeente Nijlen, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 21 mei tot en met 21 juni 2010 in de gemeente Hulshout, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 21 mei tot en met 21 juni 2010 in de gemeente Berlaar, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 27 mei tot en met 27 juni 2010 in de gemeente Heist-op-den-Berg, geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Herenthout, gegeven op 29 oktober 2007;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Nijlen, gegeven op 17 september 2007;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Hulshout, gegeven op 4 september 2007;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Berlaar, gegeven op 6 september 2007;

Overwegende het gunstig advies van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, gegeven op 9 oktober 2007;

Overwegende dat de Verenigde Polders van de Midden-Neet met een oppervlakte van ongeveer 737 ha te klein is om als apart bestuur te blijven fungeren;

Overwegende dat de polder aan geen enkele andere polder of watering grenst om te kunnen fusioneren tot een voldoende grote polder;

Overwegende dat de polder inactief is en geen enkele rol meer speelt inzake het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT