Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 juli 2011 wordt de heer Van De Putte, Dominiek, technisch deskundige (niveau B), met ingang van 1 juni 2011, door overgang naar het hogere nive

Personeel. - Bevordering

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2011 wordt de heer Van De Putte, Dominiek, technisch deskundige (niveau B), met ingang van 1 juni 2011, door overgang naar het hogere niveau bevorderd als attaché in de betrekking attaché A1 inspectie PCE voor de sector Transformatie bij PCE West-Vlaanderen van Directoraat-generaal Controle bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De ranginname voor de berekening van zijn anciënniteit in de weddenschaal en voor zijn rangschikking wordt vastgesteld op 1 december 2010.

Een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT