Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt bepaald : Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde : - De heer COMHAIRE Frank (Gent, 27.3.1940), hoogleraar

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 5 december 2010 wordt bepaald :

Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde :

- De heer COMHAIRE Frank (Gent, 27.3.1940), hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.2004, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

- De heer KUNNEN Marc (Brugge, 27.11.1934), hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.1999, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

- De heer LAUWERS Henri (Sint-Baafs-Vijve, 16.10.1936), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2001, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

- Mevr. MERCHIERS Yvette (Gent, 31.10.1935), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2000, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

- De heer RATHE Jacques (Adinkerke, 22.12.1932), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.1997, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

§ 2. Worden benoemd tot Grootofficier in de Kroonorde :

- De heer BOUQUET Yves (Gent, 26.11.1931), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.1996

- De heer COETSIER Pol (Kortrijk, 16.5.1937), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2002

- De heer CROMBEZ Gilbert (Zarren, 4.11.1941), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2006

- De heer DAMS Richard (Mol, 25.8.1938), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2003

- Mevr. DE CALUWE Rita (Gent, 27.8.1941), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2006

- De heer DE KEUKELEIRE Denis (Beerlegem, 28.7.1943), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2008

- De heer DEKONINCK Carl (Leopoldsburg, 11.11.1937), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2002

- De heer DELAEY Jean (Brugge, 12.12.1940), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.2005

- De heer DEVREKER Johnny (Ieper, 30.1.1943), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.2007

- De heer DE VYNCK Ivan (Gent, 12.7.1940), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2005

- De heer DE WULF Christiaan (Gent, 13.5.1937), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2002

- De heer GOEMINNE André (Machelen a/d Leie, 15.1.1939), hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 15.11.2003

- De heer HUYGHEBAERT André (Woumen, 23.7.1938), gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent

Ranginneming : 8.4.2003

- De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT