20 OKTOBER 2023. - Benoeming in de graad van directeur-generaal

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2023 wordt bepaald:Artikel 1. Leo Joy Donné wordt benoemd in de graad van directeur-generaal bij de diensten van de Vlaamse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT