20 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KFC Kontich inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "perimeter", de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2. Voor het stadion van KFC Kontich, gelegen aan de Duffelsesteenweg 79 te 2550 Kontich, wordt de perimeter afgebakend door: de Jacob de Roorestraat vanaf het kruispunt met de De Burletlaan tot en met het kruispunt met de Minervastraat, de Minervastraat tot en met het kruispunt met de Beekstraat, de Beekstraat tot en met het kruispunt met de Volhardingsstraat, de Volhardingsstraat tot en met het kruispunt met de Omheininglei, de Omheininglei tot en met het kruispunt met de Edegemstraat, de Edegemstraat overgaand in de Oude Godstraat tot en met het kruispunt met de Molenlei, de Molenlei tot en met het kruispunt met de Mechelsesteenweg (N1), de Mechelsesteenweg (N1) tot en met het kruispunt met de Groenstraat, de Groenstraat tot en met het kruispunt met de Wouwstraat, de Wouwstraat tot en met het kruispunt met de Mortselsesteenweg, de Mortselsesteenweg tot en met het kruispunt met het Sint Laureysplein, het Sint Laureysplein overgaand in de Boechoutsesteenweg tot en met het kruispunt met de Grensstraat, de Grensstraat tot en met het kruispunt met de Holleweg en de Jos Coveliersstraat, de Jos Coveliersstraat tot en met het kruispunt met de Lintsesteenweg, de Lintsesteenweg overgaand in de Statiestraat tot en met het kruispunt met de Luitersheide, de Luitersheide verder op het fietspad langs de spoorweg tot aan de Lachenebeek, de Lachenebeek tot aan de Trommelbaan/Liersesteenweg, de Liersesteenweg tot en met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT