20 JULI 2020. - Koninklijk besluit houdende vervanging van twee leden van de Hoge Raad van Financiën

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2018 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op artikel 13, tweede lid, 2° ;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het ontslag aangeboden door de heren Mikael PETITJEAN en Nicolas KUCZYNSKI uit hun ambt als lid van de Hoge Raad van Financiën, wordt aanvaard.

Art. 2. Op voordracht van de Minister van Begroting worden benoemd tot lid van de Hoge Raad van Financiën in de Afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit ter vervanging van de heren Mikael PETITJEAN en Nicolas KUCZYNSKI:

  1. de heer Matthieu POSSOZ

  2. de heer Olivier ROTSART de HERTAING

Zij zullen het mandaat van hun voorgangers voleindigen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT