20 AUGUSTUS 2021. - Erkenningen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt

Bij besluiten van de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk en Sociale economie en Landbouw van 20 augustus 2021 wordt het volgende bepaald:

- Het Algemeen Belgisch Vlasverbond, Etienne Sabbelaan 51 te 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer: BE0405383289, wordt, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten bezorgen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt, erkend als erkende organisatie voor het bezorgen van de prijzen van lange vlasvezel, het vlasvezelareaal en de productie van lange vlasvezel als vermeld in artikel 15, eerste tot en met het derde lid van het voormelde besluit.

- De prijsnoteringscommissie Vlaamse Biggenprijs, Zandgrachtstraat 33, 8730 Oedelem, wordt, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten bezorgen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt, erkend als erkende organisatie voor het bezorgen van de gegevens met betrekking tot de biggenprijzen als vermeld in het eerste lid van artikel 20 van het voormelde besluit.

- De prijsnoteringscommissie Sint-Truiden, Kiewitheide 13, 3620 Lanaken, wordt, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten bezorgen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt, erkend als erkende organisatie voor het bezorgen van de gegevens met betrekking tot de biggenprijzen als vermeld in het eerste lid van artikel 20 van het voormelde besluit.

- Fresh Trade Belgium, Sint-Annaplein 3, te 9290 Berlare, ondernemingsnummer: BE0406487903, wordt, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten bezorgen met het oog op het verhogen van de markt- en prijstransparantie in de landbouw- en voedselmarkt, erkend als erkende organisatie voor het bezorgen van de gegevens met betrekking tot de prijs van bananen als vermeld in het eerste lid van artikel 17 van het voormelde besluit.

- Fegra, Voorlopig Bewindstraat 16, ondernemingsnummer: BE0699837578, wordt, overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 februari 2021 tot bepaling van de gegevens die de sectoren moeten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT