2 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de erkenning van competenties verbonden aan het beroep van 'operator inzake acrobatisch hoogteparcours' in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie voor de erkenning van competenties

 
GRATIS UITTREKSEL

De minister van Onderwijs voor Sociale Promotie,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties;

Gelet op het decreet van 3 mei 2019 tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie voor de erkenning van competenties;

Overwegende de goedkeuring van het Directiecomité van het Consortium voor de erkenning van competenties van 9 december 2020,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiesysteem voor de erkenning van competenties in verband met het beroep van " operator inzake acrobatisch hoogteparcours " wordt als volgt goedgekeurd:

Beroep Bevoegdheid Code Operator inzake acrobatisch hoogteparcours UC1: Verwelkoming en toerusting van deelnemers OPAH1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT