2 JUNI 2023. - Benoeming van vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap in de besturen van de vier organisaties met specifieke kerntaken in kader van het Kunstendecreet

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2023 wordt bepaald:

Artikel 1. De heer Bart De Vos wordt benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap bij Kunstenpunt vzw.

Art. 2. De heer Yago Bastin wordt benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap bij Kunst in Huis vzw.

Art. 3. De heer Wouter Rogiers wordt benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap bij Vi.BE vzw.

Art. 4. De heer Erik Block wordt benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap bij Vlaams Architectuurinstituut vzw.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT