2 JULI 2020. - Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten. - Erratum

 
GRATIS UITTREKSEL

In het ministerieel besluit van 2 juli 2020 waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen wordt toegelaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020 op bladzijde 57763, dient « lettre...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT