2 JANUARI 2023. - Aanstelling van personeelsleden voor de handhaving van boek 3, deel 9, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 2 januari 2023 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De hierna vermelde personeelsleden van Wonen in Vlaanderen worden aangesteld als wooninspecteur als vermeld in artikel 1.3, § 1, 69° van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en zijn bevoegd in het hele Vlaamse Gewest:

NAAM GRAAD Bienstman Aaricia adjunct van de directeur Bovy Liesbet adjunct van de directeur Catry Joy adjunct van de directeur De Muyter Gudrun adjunct van de directeur Lambeets Lisa adjunct van de directeur Lebbe Sofie adjunct van de directeur Van Aeldeweereld Steven adjunct van de directeur Van Bouwel Fien adjunct van de directeur Vanderbiesen Kristiaan adjunct van de directeur Van de Walle Ann adjunct van de directeur Verstraeten Guy adjunct van de directeur Vervaet Leen adjunct van de directeur Vossen Floriaan adjunct van de directeur

Art. 2. De hierna vermelde personeelsleden van Wonen in Vlaanderen worden aangesteld als agent van gerechtelijke politie, vermeld in artikel 23, § 1, van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019, voor de handhaving van boek 3, deel 9 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en zijn bevoegd in het hele Vlaamse Gewest:

NAAM GRAAD Scharpé Marieke hoofdmedewerker Van Deun Ira deskundige Verbist Nancy medewerker

Zij zijn gerechtigd om bij de uitoefening van hun bevoegdheden gebruik te maken van de functiebenaming "verbalisant".

Art. 3. De hierna vermelde personeelsleden van Wonen in Vlaanderen worden aangesteld als vervolgingsinstantie als vermeld in artikel 2, 17°, van het kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving van 22 maart 2019, voor de handhaving van boek 3, deel 9, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021:

NAAM GRAAD Catry Joy adjunct van de directeur Lambeets Lisa adjunct van de directeur Loyens Mathias adjunct van de directeur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT