2 FEBRUARI 2021. - Gemeente Haaltert. - Vernietiging

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van 2 februari 2021 van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen wordt het besluit van de burgemeester van Haaltert d.d. 16 november 2020 vernietigd tot onbewoonbaarverklaring op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet van de woning gelegen te Kerkskendorp 39A

Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT