2 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1322, § 2, vervangen bij de wet van 19 maart 2010 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 januari 2019, 28 mei 2019 en 6 juli 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 2019 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie voor onderhoudsbijdragen;

Op de voordracht van de minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden tot effectieve leden benoemd van de Commissie voor onderhoudsbijdragen voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit:

 1. De heer Jean-Christophe BROUWERS, advocaat;

 2. De heer Edgar BOYDENS, advocaat;

 3. De heer Dirk VAN OVERLOOP, raadsheer van het hof van beroep te Antwerpen;

 4. De heer Pierre-André WUSTEFELD, raadsheer van het hof van beroep te Bergen;

 5. De heer Jean-Louis MAROY, erenotaris;

 6. Mevr. Marijke VANTHOMME, bemiddelaar in familiezaken;

 7. Mevr. Manuella SENECAUT, schuldbemiddelaar en advocate;

 8. Mevr. Herlindis MOESTERMANS, stafmedewerker, Nederlandstalige Vrouwenraad;

 9. Mevr. Laetitia GENIN, nationaal coördinator, Vie féminine;

 10. Mevr. Jennifer SEVRIN, onderzoeksmedewerker, la Ligue des Familles;

 11. De heer Yves COEMANS, attaché, Studiedienst, Gezinsbond;

 12. De heer Tom BOELAERT, Administrateur, Dienst voor alimentatievorderingen, FOD Financiën.

  Art. 2. Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van de Commissie voor onderhoudsbijdragen voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit:

 13. Mevr. Valérie MAZY, advocate;

 14. De heer Tom DEKEERSMAEKER, advocaat;

 15. Mevr. Liselotte DEDRIE, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

 16. Mevr. Pascale FRANCE, rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

 17. Mevr. Hilde KNOPS, notaris;

 18. Mevr. Katty...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT