19 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de verlenging van het mandaat van de administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Pensioenen,

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en directiefuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid, artikel 21, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2014 waarbij Mevrouw Sarah Scaillet, vanaf 1 april 2014, voor een periode van zes jaar, aangesteld wordt in de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen;

Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels;

Gelet op het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT