19 NOVEMBER 2021. - Ruilverkaveling

Het besluit van 19 november 2021 van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme houdende de vervanging van een aantal leden van het ruilverkavelingscomité Willebringen en van de commissie van advies van de ruilverkaveling Molenbeersel en tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 januari 2021 tot oprichting van de commissie van advies van de ruilverkaveling Molenbeersel, bepaalt:

- De heer Luc Moors, Departement Omgeving, wordt benoemd tot effectief...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT