19 MAART 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2022

Beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 22 juni 2022 onder het nummer 173652/CO/102.01)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied - Classificatie - Uurlonen

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen.

Met "werknemers" worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.

Zij heeft tot doel de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten te coördineren en te actualiseren en mag geen afbreuk doen aan de gunstigere ondernemingsovereenkomsten die reeds gesloten zijn, noch aan de gunstigere loonstelsels die effectief worden toegepast.

Art. 2. Classificatie

Uitgeoefende functie- Categorie- Artikel - Dienst - Ciseleerder 1 7 Mechanisch houwen Hulparbeider zwaar werk 5 Hulpmagazijnier 5 Hulpmijnwerker 5 Beginnend arbeider 5 Bestuurder auto-hijswerktuig 5 Bestuurder laadmachine op rubberbanden 5 Bestuurder auto-hijswerktuig ≥ 10 ton 5 Bestuurder laadmachine op rubberbanden ≥ 35 ton 5 Bestuurder laadmachine, graafmachine of hydraulische kraan 5 Vrachtwagenbestuurder 7 1ste kliefmachinist 7 Kraanman 7 2de legger van kettingen 7 Kraanmachinist 7 Bediener zaagketting (geen zager) 7 Polijster met de machine 7 Bediener boucha/vlammachines 7 1ste legger van kettingen 9 Slijper 7 Mechanisch houwen Steenzager 7 Mechanisch houwen Zager mouleerder 7 Mechanisch houwen Boorder 5 Breker Springstaafsteker 5 Breker Bediener diamantbladzaag 12 Magazijnier 14 Steenhouwer 20 Smeerder 7 2de technicus 7 Onderhoudswerkplaats 2de elektricien 7 Onderhoudswerkplaats 2de elektro-mecanicien 7 Onderhoudswerkplaats Vrachtwagenbestuurder > 20 ton 20 Bediener/regelaar zaagketen 7 Steenhouwer 21 6 Steenhouwer + steenopvuller 21 6 Bediener zaagmachine 21 6 Bediener hydraulische boormachine 21 6 Bediener draadmachine 21 6 (loonschaal idem zager) Steenklover 4 1ste elektricien 7 Onderhoudswerkplaats Lasser 7 Onderhoudswerkplaats Houwer 9 1ste mecanicien 7 1ste elektrotechnicus 7 Bediener breker 5

Brigadier : loon effectief betaald voor de uitgeoefende functie, verhoogd met een minimumbedrag van 0,5953 EUR (op 1 januari 2021) in arbeidsregeling van 39 uren/week, geïndexeerd en geïntegreerd in het loon en gekoppeld aan de uitoefening van de functie van brigadier.

De uurlonen opgenomen in de volgende artikelen van dit hoofdstuk (artikelen 3 tot 9) zijn die welke vastgesteld zijn op 1 januari 2021, volgens de afgevlakte index 107,72.

Ze worden verhoogd met 0,08 EUR/uur op 1 november 2021, ter aanvulling van de koppeling van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex (cfr. hoofdstuk IV).

Art. 3. Uurlonen in de verschillende arbeidsregelingen

Categorieën Stelsel van 40 u/week Productiepremie inbegrepen Stelsel van 39 u/week Productiepremie inbegrepen Stelsel van 38 u/week Productiepremie inbegrepen EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1ste 13,6837 - 14,0345 - 14,4039 - 2de 13,7862 - 14,1397 - 14,5118 - 3de 13,8139 - 14,1681 - 14,5409 - 4de 13,8319 13,9336 14,1865 14,2909 14,5599 14,6670 5de 13,8733 13,9580 14,2290 14,3159 14,6035 14,6926 6de 13,9316 14,0167 14,2889 14,3761 14,6649 14,7544 7de 13,9540 14,0359 14,3117 14,3958 14,6884 14,7746 8ste 13,9854 - 14,3440 - 14,7215 - 9de 14,0281 14,1109 14,3878 14,4727 14,7664 14,8536 10de 14,0565 - 14,4169 - 14,7963 - 11de 14,0907 - 14,4520 - 14,8323 - 12de 14,1073 - 14,4690 - 14,8498 - 13de 14,1253 - 14,4875 - 14,8687 - 14de 14,1716 - 14,5349 - 14,9174 - 15de 14,1725 - 14,5359 - 14,9184 - 16de 14,1894 - 14,5533 - 14,9363 - 17de 14,2306 - 14,5955 - 14,9796 - 18de 14,2500 - 14,6154 - 15,0000 - 19de 14,2681 - 14,6339 - 15,0190 - 20ste 14,3089 - 14,6758 - 15,0620 - 21ste 14,5934 - 14,9677 - 15,3616 - 22ste 15,0595 - 15,4457 - 15,8521 - 23ste 15,2604 - 15,6517 - 16,0636 -

N.B. : onder de bovenstaande lonen wordt verstaan met gereedschap inbegrepen (steenklovers, steenhouwers).

Art. 4. De loonschaal van de steenklover in opleiding is de volgende:

In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week EUR EUR EUR Aanvang (steenhouwers) 14,6109 14,9856 15,3799 Klover 3 maanden 14,7293 15,1070 15,5046 Klover 6 maanden 14,8476 15,2283 15,6291 Klover 9 maanden 14,9663 15,3501 15,7540 Klover 12 maanden 15,1029 15,4901 15,8977

In de "Steengroeven van Henegouwen" moeten de vier trimestriële verhogingen worden verhoogd met 0,0270 EUR.

Art. 5. De onderstaande categorieën worden betaald aan de minimumlonen:

In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week van tot van tot van tot Bestuurder auto-hijswerktuig 13,9510 - 14,3087 - 14,6852 - Bestuurder auto-hijswerktuig ≥ 10 ton 14,3949 - 14,7638 - 15,1523 - Bestuurder laadmachine, graafmachine of hydraulische kraan 13,9510 14,5426 14,3087 14,9155 14,6853 15,3080 Bestuurder laadmachine op rubberbanden 13,9510 - 14,3087 - 14,6853 - Bestuurder laadmachine op rubberbanden ≥ 35 ton 14,5426 - 14,9155 - 15,3080 -

Personeel dat werkt aan de breekmolen:

In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week van tot van tot van tot Bestuurder van vrachtwagens van 14,4254 - 14,7952 - 15,1847 - Bestuurder van vrachtwagens van 20 ton en meer 14,7259 - 15,1035 - 15,5010 - Bediener breekmolen 14,8269 15,0289 15,2070 15,4143 15,6073 15,8200 Boorder - springstaafsteker 14,0526 14,6137 14,4129 14,9884 14,7921 15,3829

Art. 6. De steenopvullers hebben geen vast loon; zij ontvangen een toeslag op hun loon van steenhouwer op het ogenblik waarop zij steenopvullers worden, namelijk:

In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week EUR EUR EUR 0,1017 0,1043 0,1070

Art. 7. De lonen van de werknemers van het onderhoudsatelier en van het atelier voor het mechanisch kappen zijn de volgende:

 1. Onderhoudsatelier

  In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week EUR EUR EUR Lasser 14,6676 15,0437 15,4395 1ste elektricien 14,6676 15,0437 15,4395 2de elektricien 14,4602 14,8309 15,2212 1ste machinebankwerker 14,7484 15,1266 15,5247 1ste elektrotechnicus 14,7484 15,1266 15,5247

 2. Mechanisch houwen

  In stelsel 40 uren/week In stelsel 39 uren/week In stelsel 38 uren/week Ciseleerder Steenzager Ciseleerder Steenzager Ciseleerder Steenzager Aanvang 13,7602 14,0403 15,0437 14,4003 15,4395 14,7792 Na 3 maanden 14,2376 14,2376 14,6027 14,6027 14,9870 14,9870 Na 6 maanden 14,4207 14,7904 15,1796 Na 12 maanden 14,5644 14,4215 14,9379 14,7913 15,3310 15,1805 Na 18 maanden 14,5644 14,9379 15,3310 Elite 14,5994 14,6397 14,9738 15,0151 15,3678 15,4102

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) Aanvang 14,0341 14,0341 14,3939 14,3939 14,7727 14,7727 Na 3 maanden 14,3305 14,4559 14,6979 14,8265 15,0847 15,2165 Na 12 maanden 14,5059 14,5905 14,8778 14,9646 15,2693 15,3584 Na 18 maanden 14,6393 14,7352 15,0147 15,1113 15,4099 15,5107 Elite 14,7352 14,8180 15,1113 15,1979 15,5107 15,5978 (1) steendraaier, steenzager mouleerder (2) slijper

  Art. 8. De non-stop diamantzagers ontvangen:

 3. ofwel een uurtoeslag van:

  - 0,0601 EUR in arbeidsregeling van 40 uren/week;

  - 0,0616 EUR in arbeidsregeling van 39 uren/week;

  - 0,0632 EUR in arbeidsregeling van 38 uren/week.

 4. ofwel een premie waarvan het bedrag binnen elke onderneming wordt bepaald.

  Art. 9. De werknemers die het brevet van houwer hebben verkregen, ontvangen het volgende loon:

  - 14,6972 EUR in arbeidsregeling van 40 uren/week;

  - 15,0741 EUR in arbeidsregeling van 39 uren/week;

  - 15,4708 EUR in arbeidsregeling van 38 uren/week.

  HOOFDSTUK II. - Ploegenpremies - verschoven arbeidstijdregelingen

  Art. 10. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen ter zake, worden de ploegenpremies als volgt vastgesteld op 1 januari 2021, aan de afgevlakte gezondheidsindex 107,72. De ploegenpremies worden geïndexeerd zoals de lonen (cfr. artikel 12).

 5. in arbeidsregeling van 40 uren/week:

  - 0,6137 EUR voor de prestaties tussen 6 en 14 uur en die tussen 14 en 22 uur;

  - 2,2601 EUR voor de prestaties tussen 22 en 6 uur.

 6. in arbeidsregeling van 39 uren/week:

  - 0,6294 EUR voor de prestaties tussen 6 en 14 uur en die tussen 14 en 22 uur;

  - 2,3180 EUR voor de prestaties tussen 22 en 6 uur.

 7. in arbeidsregeling van 38 uren/week:

  - 0,6460 EUR voor de prestaties...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT