19 MAART 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid;

- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld:

- de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 18 maart 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel:

(in duizend euro)

Begrotingsartikel Ent. Basisall. ESR VAN NAAR VAK VEK VAK VEK CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 75.563 18.003 HB0-1HBA2AB-WT HB0 1HB068 7200 650 350 KB0-1KDB2BB-WT KB0 1KD129 3122 3.000 1.500 MB0-1MFH2LC-WT MB0 1MF053 5112 158 158 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 371 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF058 6131 20.365 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 555 0 MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 100 0 MB0-1MHH5RX-IS MB0 1MH017 6171 23.000 11.000...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT