Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2011 wordt de heer Defoor, Rino, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gavers (Harelbeke/D

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit d.d. 19 juli 2011 wordt de heer Defoor, Rino, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Gavers (Harelbeke/Deerlijk) voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT