18 JUNI 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid 'Belgische Franstalige gebarentaal. - LSFB (Langue des signes francophone belge) - UE4' (code 843204U21D2), ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 6 maart 2020,

Besluit :

Artikel 1. Het refertedossier van de onderwijseenheid "Belgische Franstalige gebarentaal - LSFB (Langue des signes francophone belge) - UE4" (code 843204U21D2) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt ingedeeld in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs voor sociale promotie.

Art. 2. De geleidelijke omvorming van bedoelde bestaande structuren neemt een aanvang ten laatste op 1 januari 2022.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT