17 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een Dienst voor Arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van 7 juni 2001 houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan, artikel 2;

Gelet op het besluit van de Regering van 9 januari 2014 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de voordracht van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap, gedaan op 16 juni 2020;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Volgende personen worden aangewezen als leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap:

 1. als vertegenwoordigers van het statutaire personeel van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling:

  1. de heer Robert Nelles, afgevaardigd directeur, voorzitter van de commissie van beroep;

  2. mevrouw Christiane Eicher, leidend psycholoog;

  3. mevrouw Christiane Lentz, adviseur;

  4. mevrouw Claudia Valentin, eerstaanwezend arbeidsadviseur;

 2. als vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties:

  1. mevrouw Alexa Bömer (ACV Openbare Diensten);

  2. de heer Thomas Tychon (ACV Openbare Diensten);

  3. mevrouw Laurie Van Isacker (ACOD);

  4. de heer Laurent Nix (VSOA).

  Art. 2. Mevrouw Nathalie Corman, rechter, is voorzitter van de commissie van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT