17 NOVEMBER 2023. - Ontslag en benoeming burgemeester

Bij besluit van 17 november 2023 neemt de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen kennis van het ontslag van de heer Theo Schuurmans als burgemeester van de gemeente Hamont-Achel, provincie Limburg, met ingang van 1 oktober 2023.

Bij besluit van 17 november 2023 van de Vlaamse minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT