17 MEI 2021. - Vrijstelling van de adviesverplichting van de burgemeester van Geetbets, Tienen en Zoutleeuw in de procedures ongeschikt-, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning

Bij besluit van 17 mei 2021 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed wordt bepaald voor de burgemeester van de gemeente Geetbets en van de steden Tienen en Zoutleeuw dat deze burgemeester wordt vrijgesteld van de adviesverplichting in de procedures tot ongeschikt-, onbewoonbaar- en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT