Energie Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in werking treedt op 17 juni 2011, wordt de vennootschap Thonon Marc SPRL (maatschappelijke zetel rue des Chaineux 125, te 4032 Chênée) als zonn

Energie

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in werking treedt op 17 juni 2011, wordt de vennootschap Thonon Marc SPRL (maatschappelijke zetel rue des Chaineux 125, te 4032 Chênée) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1716) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, die ingaat op 17 juni 2011.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in werking treedt op 17 juni 2011, wordt de vennootschap Gerd Michel- Lamberty SPRL (maatschappelijke zetel rue Mazarinen 16, te 4837 Baelen) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1715) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, die ingaat op 17 juni 2011.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in werking treedt op 17 juni 2011, wordt de heer Eloi Fallais, woonachtig rue du Brou 7, te 4280 Hannut, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1714) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, die ingaat op 17 juni 2011.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in werking treedt op 17 juni 2011, wordt de vennootschap HSL Construct SPRL (maatschappelijke zetel rue des Marais 42, te 6200 Bouffioulx) als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1713) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, die ingaat op 17 juni 2011.

Bij ministerieel besluit van 17 juni 2011, dat in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT