16 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Avanti Stekene inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "perimeter", de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2. . Voor het stadion van Avanti Stekene, zijnde de Campus "Groene Putte", gelegen aan de Heistraat 60 te 9190 Stekene, wordt de perimeter afgebakend door: de Tragel vanaf het kruispunt met de Schoolstraat en Koewacht tot en met het kruispunt met de waterloop de Boskreek, de watergracht tussen de Tragel en de Oudestraat, de Oudestraat/het Riet tot en met het kruispunt met de waterloop de Lekebeek, de Lekebeek tot en met het kruispunt met de Speelhofdreef, de Speelhofdreef tot en met het kruispunt met de Lekestraat, de Lekestraat tot en met het kruispunt met de waterloop de Zandbergsche Klaamsche, de Zandbergsche Klaamsche tot en met het kruispunt met de Hellestraat, de Hellestraat tot en met het kruispunt met de Boswegel, de Boswegel tot en met het kruispunt met de Breedstraat, de Breedstraat tot en met het kruispunt met de Sint-Jansteenstraat, de Sint-Jansteenstraat tot en met het kruispunt met de Trompstraat (N403), de Trompstraat (N403) tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT