16 OKTOBER 2020. - Wijziging van het ministerieel besluit van 13 mei 2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, wat betreft de vervanging van de leden van de landcommissies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 16 oktober 2020. wordt bepaald:

Artikel 1. In artikel 8 van het besluit van 13 mei 2015 houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 februari 2017, 3 april 2018, 22 mei 2019 en 17 juni 2020, wordt punt 6° vervangen door wat volgt:

"6° de heer Rik Loyson, voorgedragen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken.".

Art. 2. In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 februari 2017, 3 april 2018 en 22 mei 2019...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT