16 MEI 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor Preventie, Hulpverlening aan de Jeugd en Jeugdbescherming

De minister van Hulpverlening aan de Jeugd,

Gelet op het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van het Wetboek voor Preventie, Hulpverlening aan de Jeugd en Jeugdbescherming, artikelen 126 tot en met 128;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 betreffende de Gemeenschapsraad voor Preventie, Hulpverlening aan de Jeugd en Jeugdbescherming, artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2019 tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor Preventie, Hulpverlening aan de Jeugd en Jeugdbescherming, artikel 1;

Overwegende het voorstel van de Union Francophone des Magistrats de la Jeunesse (UFMJ) van 28 april 2022 om de heer André DONNET, werkend lid, te vervangen door mevrouw Frédérique HOSTIER

Overwegende dat de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Preventie, Hulpverlening aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT