16 JUNI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de Watering van Melden

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, artikel 2, 6 en 7;

- de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 2, gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014, artikel 4bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 28 februari 2014 en gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 7, vervangen bij het decreet van 26 april 2019;

- het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 3 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 in de gemeente Kluisbergen, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.

- Tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 13 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 in de stad Oudenaarde, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.

- Tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 13 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 in de gemeente Wortegem-Petegem, werden geen opmerkingen of bezwaren ingediend.

- Het akkoord van de gemeente Kluisbergen met de wijzigingen in rangschikking van onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede categorie werd gegeven op 23 februari 2023.

- Het akkoord van de provincie Oost-Vlaanderen met de wijzigingen in rangschikking van onbevaarbare waterlopen van derde categorie naar tweede categorie werd gegeven op 30 maart 2023.

- De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft gunstig advies gegeven over de opheffing op 30 maart 2023.

- De algemene vergadering van de Watering van Melden heeft gunstig advies gegeven op 19 augustus 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 7 juni 2023.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Voor de noodzakelijke renovatie van de pompgemalen uit de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar binnen de watering zodat de watering niet kan instaan voor deze investeringen.

- Het gebrek aan opvolging van de huidige bestuursleden zorgt ervoor dat het dagelijks bestuur en beheer niet meer afdoende gegarandeerd kunnen worden in de toekomst.

- Om bovenstaande redenen verzoekt de watering om opgeheven te worden.

- De versnippering in het beheer van de onbevaarbare waterlopen moet worden weggewerkt.

- De opheffing van kleine en geïsoleerde polders en wateringen draagt bij tot een efficiëntere aanpak van het waterbeheer en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT