16 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoeringsbesluiten

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;

Gelet op het Koninklijk besluit van 10 juni 1992 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008, 23 maart 2012, 21 februari 2014, 14 april 2014, 3 juni 2014, 2 september 2014, 1 december 2014, 26 oktober 2015, 2 september 2016, 10 oktober 2018, 1 juli 2019, 15 oktober 2019, 17 juni 2021 en 29 oktober 2021,

Besluit :

Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008, 23 maart 2012,21 februari 2014, 14 april 2014, 3 juni 2014, 2 september 2014, 1 december 2014, 26 oktober 2015, 2 september 2016, 10 oktober 2018, 1 juli 2019, 15 oktober 2019, 17 juni 2021 en 29 oktober 2021 wordt vervangen door de volgende bepaling:

De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie veiligheid en Preventie zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten:

• Mevr. Marie BOCQUET

• Mevr. Leta BOOGAERTS

• de heer Laurens BOONE

• Mevr. Julie BRETTAR

• de heer Robin CHAUHAN

• de heer Guillaume CORNELIS

• Mevr. Pascale CORNETTE

• de heer Jean-Nicolas COURTOIS

• Mevr. Aurélie DEBECKER

• de heer Nicolas DE CONINCK

• Mevr. Stefanie DE HEMPTINNE

• Mevr. Florence DELENIN

• Mevr. Anna DE LOMBAERT

• de heer Dominique DE PRAET

• Mevr. Melissa DEVISCH

• Mevr. Josefien DE WACHTER

• Mevr. Karen DE WALEF

• de heer Bilal ERRAHMOUNI

Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT