16 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing;

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 208;

Gelet op het Koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 januari 2018 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet gewijzigd door de ministeriële besluiten van 10 oktober 2018, 1 juli 2019, 15 oktober 2019, 17 juni 2021 en 29 oktober 2021,

Besluit :

Enig artikel. Het enig artikel van het ministerieel besluit van 5 januari 2018, tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 10 oktober 2018, 1 juli 2019, 15 oktober 2019, 17 juni 2021 en 29 oktober 2021 wordt vervangen door de volgende bepaling: "De hierna vermelde personeelsleden van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse zaken zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten:

• Mevr. Marie BOCQUET

• Mevr. Leta BOOGAERTS

• de heer Laurens BOONE

• Mevr. Julie BRETTAR

• de heer Robin CHAUHAN

• de heer Guillaume CORNELIS

• Mevr. Pascale CORNETTE

• M. Jean-Nicolas COURTOIS

• Mevr. Aurélie DEBECKER

• de heer Nicolas DE CONINCK

• Mevr. Stefanie DE HEMPTINNE

• Mevr. Florence DELENIN

• Mevr. Anna DE LOMBAERT

• de heer Dominique DE PRAET

• Mevr. Melissa DEVISCH

• Mevr. Josefien DE WACHTER

• Mevr. Karen DE WALEF

• de heer Bilal ERRAHMOUNI

• Mevr. Geneviève FRANCHET

• Mevr. Géraldine GEENINCKX

de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT