15 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVK Svelta Melsele inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder « perimeter », de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2. Voor het stadion van KVK Svelta Melsele, gelegen aan de Albrecht Rodenbachlaan 29 te 9120 Melsele, wordt de perimeter afgebakend door: de Grote Baan (N70) vanaf het rond punt met de Beversebaan (N70) tot en met het kruispunt met de Schoolstraat (N450), de Schoolstraat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT