15 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 31 en 41 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit,

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2019 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2020;

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.08 van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, om de huur van extra servers voor het beheer van groene certificaten te financieren;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 43.02 moet worden voorzien op programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, met als titel "Toelagen inzake energiebeleid ten gunste van VZW's die behoren tot de openbare sector";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 43.03 moet worden voorzien op programma 31, organisatieafdeling 16, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, met als titel "Leader-projecten ten gunste van de entiteiten van de sector S1313";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 43.04 moet worden voorzien op programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, met als titel "Toelagen inzake energiebeleid ten gunste van de Provincies";

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 74.01 moet worden voorzien op programma 31, organisatieafdeling 16, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020, met als titel "Aankoop van IT-goederen (hardware of softwares);

Overwegende dat kredieten overgedragen moeten worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT