15 OKTOBER 2020. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de benoeming van de regeringscommissarissen in de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het eerstelijnszorgbeleid;

Gelet op het besluit van 23 mei 2019 betreffende de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, artikel 12;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Zijn tot commissaris van het Verenigd College benoemd in de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg:

De heer David Hercot en mevrouw Ine Vanden Bussche.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 3. De Leden van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT