15 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2022-2023

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

-het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, ingevoegd bij het decreet betreffende het onderwijs XXVII van 16 juni 2017 en laatst gewijzigd bij het decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs van 8 juli 2022;

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 314/8, ingevoegd bij het decreet betreffende het onderwijs XXVII van 16 juni 2017 en laatst gewijzigd bij het decreet over diverse maatregelen voor het onderwijs van 08 juli 2022.

Vormvereiste(n)

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De paritaire commissies hebben een protocol afgesloten voor de verdeling van de lestijden, lesuren en uren aan scholen voor buitengewoon onderwijs. Het protocol voor het vrij gesubsidieerd onderwijs werd opgemaakt op 19 mei 2022 en het protocol voor het openbaar onderwijs werd opgemaakt op 13 mei 2022.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 juni 2022.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 13 juli 2022.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Voor de ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 3 en 9 werden vanaf het schooljaar 2017-2018 ondersteuningsnetwerken ingevoerd. In deze ondersteuningsnetwerken brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

Voor de verdeling van de beschikbare middelen werden commissies opgericht die paritair zijn samengesteld en die aan de Vlaamse Regering een voorstel doen voor de toewijzing van middelen aan de scholen voor buitengewoon onderwijs binnen ondersteuningsnetwerken.

Het voorliggend ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering met 6 bijlagen geeft uitvoering aan deze regeling en neemt bij de toewijzing van omkadering aan de scholen voor buitengewoon onderwijs binnen ondersteuningsnetwerken de voorstellen van de paritaire commissies over. Elke bijlage bevat een overzicht van de toe te kennen omkadering per niveau en per net.

Initiatiefnemer(s)

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs vermeld in artikel 172quinquies, § 5 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, worden in het schooljaar 2022-2023 aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs extra lestijden en extra uren toegekend:

 1. voor het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

 2. voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

 3. voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 2. Op voorstel van de commissies voor het vrij gesubsidieerd onderwijs en het openbaar onderwijs vermeld in artikel 314/8, § 5 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, worden in het schooljaar 2022-2023 aan de volgende scholen voor buitengewoon secundair onderwijs extra lesuren en extra uren toegekend:

 4. voor het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: de scholen, vermeld in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;

 5. voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd;

 6. voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

  Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Brussel, 15 juli 2022.

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  J. JAMBON

  De Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

  B. WEYTS

  Bijlage 1. De basisscholen van het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vermeld in artikel 1, 1°

  Aan de volgende basisscholen van het GO! worden extra lestijden en extra uren toegewezen:

 7. GO! MPI Heemschool (3301), Beizegemstraat 132, 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK: 335 lestijden en 315 uren;

 8. GO! BSBO Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 KALMTHOUT: 283 lestijden en 267 uren;

 9. GO! MPI de 3master basisonderwijs (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 KASTERLEE: 274 lestijden en 258 uren;

 10. GO! BSBO Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET: 136 lestijden en 128 uren;

 11. GO! MPI Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 SINT-NIKLAAS: 112 lestijden en 106 uren;

 12. GO! BSBO Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 HEVERLEE: 237 lestijden en 223 uren;

 13. GO! BSBO De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 SINT-TRUIDEN: 113 lestijden en 106 uren;

 14. GO! MPI De Luchtballon (3442), Richter 25, 3600 GENK: 114 lestijden en 107 uren;

 15. GO! Next MPI de Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 KORTESSEM: 100 lestijden en 94 uren;

 16. GO! MPI Helix (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 LOMMEL: 89 lestijden en 84 uren;

 17. GO! MPI Westhoek (3491), Pylyserlaan 132, 8670 KOKSIJDE: 44 lestijden en 42 uren;

 18. GO! MPI De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 SINT-MICHIELS: 120 lestijden en 113 uren;

 19. GO! MPI De Vloedlijn (3525), Maurits Sabbestraat 2, 8400 OOSTENDE: 150 lestijden en 141 uren;

 20. GO! MPI Pottelberg (3558), Pottelberg 5, 8500 KORTRIJK: 43 lestijden en 40 uren;

 21. GO! Futura Basisschool voor buitengewoon onderwijs (3566), Guido Gezellestraat 91, 8940 WERVIK: 39 lestijden en 36 uren;

 22. GO! MPI Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 RUMBEKE: 53 lestijden en 51 uren;

 23. GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT: 137 lestijden en 129 uren;

 24. GO! MPI Vindingrijk (3591), Vurstjen 25, 9940 EVERGEM: 157 lestijden en 148 uren;

 25. GO! LSBO Klim Op (3608), Krommestraat 7, 9160 LOKEREN: 114 lestijden en 107 uren;

 26. GO! BSBO De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 ERPE: 114 lestijden en 107 uren;

 27. GO! MPI 't Craeneveld (3641), Serpentsstraat 63, 9700 OUDENAARDE: 359 lestijden en 338 uren;

 28. GO! BSBO Den Anker (25874), Sint-Janstraat 4, 2800 MECHELEN: 225 lestijden en 211 uren.

  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2022-2023.

  Brussel, 15 juli 2022.

  De minister-president van de Vlaamse Regering,

  J. JAMBON

  De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand

  B. WEYTS

  Bijlage 2. De basisscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 2°

  Aan de volgende basisscholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs worden extra lestijden en extra uren toegewezen:

 29. GBSBO Kasterlinden (25271), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM: 526 lestijden en 515 uren;

 30. GLSBO Klim Op (25296), Heilige-Familieplein 1, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: 22 lestijden en 30 uren;

 31. GLSBO Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE: 384 lestijden en 361 uren;

 32. GBSBO De Leerexpert (25619) (25619), Dullingen 46, 2930 BRASSCHAAT: 1084 lestijden en 1005 uren;

 33. Gemeentelijke Basisschool BuO (25701), Schransdriesstraat 47, 2340 BEERSE: 257 lestijden en 185 uren;

 34. GLSBO SAIGO STERRENBOS (25726), Don Boscostraat 37, 2400 MOL: 123 lestijden en 115 uren;

 35. SBSBO SAIO (25742), De-Billemontstraat 77, 2440...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT